Golf i Hassela

Vill du bli medlem i Hasselabygdens GK kontakta då
Ingemar Norberg 070-246 89 27

Betalning av medlemsavgift görs via bankgiro 5776-2346.
Viktigt att uppge Namn och Golf-Id vid betalning på bankgiro

Delbetala årsavgiften med MoreGolf

Erbjudande till nya medlemmar 2020
22 - 30 år    1500 kr
31 - 40 år    1800 kr
41 -     år     1995 kr

Ovanstående gäller för dig :
Som inte var medlem i Hasselabygdens GK 2019.
Som var Greenfeemedlem 2019 och vill uppgradera till fullvärdig medlem 2020.
Erbjudandet gäller första, året därefter fullt medlemskap.

Fullvärdigt Medlemskap
Seniorer fr.o.m. år 2:  3 000 kr
Övergång från Junior till senior år 1 1500 kr

Juniorer 13-21 år:       500 kr
Juniorer 0-12 år:         150 kr

Familjemedlemskap

2 seniorer + juniorer 6 000 kr  ( i samma hushåll )
Familjemedlemskap  till nya familjemedlemmar 3950 kr

Differentierat Greenfeemedlemskap
Sveriges billigaste Greenfeemedlemskap? Tycker vi
600 kr inklusive 1 fri Greenfee därefter ordinarie pris


Greenfeepaket inkl. medlemskap
1 st. Greenfee inkl. medlemskap    600 kr
4 st. Greenfee inkl. medlemskap  1440 kr 
5 st. Greenfee inkl. medlemskap 1 680 kr
6 st. Greenfee inkl. medlemskap 1 900 kr
7 st. Greenfee inkl. medlemskap 2 100 kr
Greenfeemedlemskap innebär medlemskap i Svenska Golfförbundet,
att du kan registrera dina ronder och justera ditt handikapp (hcp) via golf.se.

Passiv medlem

Passiv medlem - stödmedlem 300 kr

Säsongskort

Om du är fullvärdig medlem i en annan klubb, så kan du köpa säsongskort hos oss
för 2 250 kr och spela hur mycket du vill