Hassela Ski Resort
Tel. 0652-56 56 00
hasselalogo happyday
hassela ski paket sportlovhassela ski paket minisem

Privat uthyrning via stugägare
Tel. 070-847 28 21