Curera har tre olika verksamheter:
Curera AB 2017 05 19 13 58 09

– husläkarmottagning i Farsta
– vi ansvarar för läkarinsatser på särskilda boenden på Södermalm, Norrmalm och Enskede
– vi driver jourläkarbilarna i Stockholms län

Curera AB
Drakenbergsgatan 6
117 41 Stockholm
Tel. 08-120 00 685 (ej vårdcentral)