Klubbnyheter

Årsmöte 2020-01-12
Årsmöte 12/1 kl. 11:00 Plats Hasselagården Styrelsen

Uppdatering av Maskinpark 2019
Infört kommanda säsong har vi uppdaterat maskinparken med en greenklippare och fairwayklippare

Arbetshelg 2019
Vi har planerat in två arbetsdagar för finslipning av vår golfbana Lö 12 maj och Sö 20 maj.
Samling klubbstugan kl. 09.00, grova kläder och om möjligt egen kratta och spade.
Välkomna

Vårmöte 26/5 2019
Vårmöte Lö 26 maj kl 11.00 Golfcafé
Välkommen

Årsmöte 11/11 2017
Ny ordförande för verksamhetsåret 2018 valdes Peter sjöberg, till kassör valdes Per-Ingemar Sving och ny ledamot valdes Stig-Allan Jakobsén.
Vi tackar avgående ordförande Niklas Andersson och avgående ledamot Johan Jakobsén för deras värdefulla insatser.
Förändringar i övriga funktioner och kommittéer ser ni på hemsidan under flikarna "Klubb" Styrelse/Kommittéer
 Avgifter för kommande säsong 2018 förblir lika som tidigare.
 
Årsmöte 16/1 2016

Under årsmötet 16/1 valdes ny ordförande och kassör för 2016. Ordförande blev Niklas Andersson och kassör blev Catharina Hagman. Vi tackar avgående ordförande Magnus Axlundh och kassör Eivor Jakobsen för deras värdefulla arbete och stora klubbkänsla. Vi hälsar också Niklas och Catharina hjärtligt välkommen i styrelsen.
Hemsidan uppdateras efterhand vi har fått in alla ändringar efter årsmötet.