Klubbnyheter

Förändringar i övriga funktioner och kommittéer ser ni på hemsidan under flikarna "Klubb" Styrelse/Kommittéer
 Avgifter för kommande säsong 2018 förblir lika som tidigare.
 
Årsmöte 16/1 2016

Under årsmötet 16/1 valdes ny ordförande och kassör för 2016. Ordförande blev Niklas Andersson och kassör blev Catharina Hagman. Vi tackar avgående ordförande Magnus Axlundh och kassör Eivor Jakobsen för deras värdefulla arbete och stora klubbkänsla. Vi hälsar också Niklas och Catharina hjärtligt välkommen i styrelsen.
Hemsidan uppdateras efterhand vi har fått in alla ändringar efter årsmötet.

Avgifter för kommande säsong 2016 förblir lika som tidigare.
 
 

Värva nya medlemmar
Värva nya medlemmar och få medlemsrabatt med 250 kr för varje ny medlem man värvar, max 500 kr i medlemsrabatt. Se info