Uppföljning Grönt Kort
Kom igång med golfen och börja vägen till officiellt handicap hcp 36.
Önskar du delta i en uppföljningsdag för er som har tagit Grönt Kort 2016 - 2019.
Vi går igenom golfsvingen, puttning och närspelet sedan går vi ut på banan.
Ingen avgift

Anmälan till:
Ingemar Norberg via sms 070-2468927
Har du frågor ring gärna
Hasselabygdens GK