GENERELLA LOKALA REGLER

100- och 150-METERSMARKERINGAR
Pinnar som markerar avståndet 100 och 150 meter till greenens
mittpunkt är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
100 meter = Röd platta på fairway
150 meter = Gul platta på fairway

Alla avstånd avser till mitten av green.

MARKERINGAR
Följande markeringar gäller på banan:

Markering                                    

Regelhänvisning           

Vit: out of bounds

27

Gul: vattenhinder

26

Röd: sidovattenhinder

26

Blå: mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit MUA: spel förbjudet

Bil 1 (Del B - 1a) 

Orange: hindrande föremål

24

Grön/vit: nybörjartee

24

STENAR I BUNKER
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.
Regel 24-1 är tillämplig.

LOKALA REGLER
GRÖN/VITA PINNAR – NYBÖRJARTEE
Grön/vita pinnar (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.

TRÄD MARKERAT MED STAMSKYDD
Träd markerat med stamskydd som hindrande inverkar på spelarens
stans eller område för hans tilltänkta sving  är oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.

BANANS GRÄNS MELLAN HÅL  1 OCH 7
Markering av banans gräns (out of bounds) mellan hål 1 och 7 gäller
endast vid spel på hål 1 och 7. Vid spel på hål 18 är markeringarna
oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.

HÅLKOPP FÖR VINTERGREEN, VATTENSPRIDARE med tillbehör
Räknas som oflyttbara hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig.

SKADOR I BUNKER
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattnings-
anläggningar, är mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig.

JORDFASTA STENAR PÅ FAIRWAY
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
(se Regel 2-2) är mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig.