Lokala Ordningsföreskrifter

 • Spel på gemensam bag är inte tillåtet
 • Slå inte ut på hål nr 1 förrän framförvarande parti är på green
 • Hål nr 1 har företräde för hål nr 18 – varannan boll!
 • Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk medtagas
 • På golfbag skall medlemsbricka/greenfeebricka finnas
 • Handicapkort skall kunna uppvisas på begäran
 • Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant
 • Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret
 • Bunkerkrattor skall placeras i bunkern och med skaftet i spelriktningen
 • Håll speltempo, släpp igenom snabbare parti
 • På högfrekvent tid har två- och trebollar inte företräde framför fyrbollar
 • Fadderrundor hänvisas till vardagar
 • Lägg tillbaka uppslagen torv
 • Laga nedslagsmärken på green
 • Banpersonal har alltid företräde