MP9004055081 Måndagsgolfen startar 10/6
 Måndagsgolfen, golf för er som vill passa på och
 spela med några andra från klubben eller annan klubb.
 Samling vid klubbstugan kl. 10.00 där man delar in sig i
 2-, 3- eller 4-bollar och bestämmer speltyp.
 Ingen avgift och inga priser endast ett trevligt spelhumör.
 Alla välkomna medlemmar som gäster.
 Gäster betalar greefee som vanligt
 Ledare är Peter Sjöberg och Chatarina Hagman