Generella Tävlingsregler

MOBILTELEFON/PERSONSÖKARE

Mobiltelefon eller annan utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

a.  Nödsituationer. För att kalla på hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
b.  Kontakt med tävlingsledningen. Expempel: ospelbar bana, behov av domare m.m.

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av något slag, annat än i ovan beskriven situation är plikten:
Första överträdelsen: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt
Andra överträdelsen: Diskvalifikation


LÅNGSAMT SPEL
Enligt Regel 6-7: Om inga förmildarande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll.

Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag. Oavsett spelordning och varifrån spelet slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.
Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen och skall publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.


PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN
Om en spelare överskrider tidsgränsen – varning.
Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen – ett slags plikt
Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två slags plikt
Om spelare härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – diskvalifikation.


FÖR SEN ANKOMST

Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt tid, gäller följande.
Om inga omständigheter föreligger som skulle motivera upphävande av diskvalifikationen enligt Regel 33-7, skall plikten för att inte starta i tid vara:

Förlust av hålet i matchspel eller två slags plikt i slagspel.
Plikt för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.


LOKALA TÄVLINGSREGLER
PAUS EFTER 8 SPELADE HÅL
Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till paus i högst fem minuter för att inta förfriskningar efter 8 hål.


PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slag.


AVBROTT I SPEL
Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen/kansliet detta genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8. Följande signaler används:

En lång signal: Avbryt spelet omedelbart.
Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet.
Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.


TÄVLINGSLEDNINGENS BESLUT
Finns inte domare utsedd för en tävling är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.


FÖR SAMTLIGA TÄVLINGAR GÄLLER: (om inget annat anges)
· Sista anmälan är ALLTID KL. 12.00 - 3 DAGAR INNAN TÄVLING
· Inga efteranmälningar godtas
· Övningsspel är tillåtet före tävling


SGF:s POLICY
ALKOHOL
SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond. När spelare på banan eller i klubbhuset begår brott häremot skall spelaren avvisas från banan respektive klubbhus och från klubbstyrelsen erhålla en skriftlig varning. Vid upprepad överträdelse kan styrelsen utesluta spelaren ur klubben.
Sker incidenten under tävlingsspel skall spelaren diskvalificeras.


DOPING

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till två års avstängning från all idrottslig verksamhet. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett preparat hon/han använder är dopingklassat.